ລາວປະເມີນຊັບສິນ ບັນຍາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ

ໃນວັນທີ15-12ທີ່ຜ່ານມານີ້ ລປຊ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Ernst and Young ໄດ້ມີໂອກາດບັນຍາຍກ່ຽວກັບວຽກງານການປະເມີນຊັບສິນ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ. ລປຊ ຖືເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງໃນການບັນຍາຍໃນຄັ້ງນີ້. ຂອບໃຈທ່ານນາງ Hanh Hong Dao ຫົວຫນ້າຝ່າຍບໍລິການດ້ານການເງິນ, ບໍລິສັດErnst and Young ທີ່ໃຫ້ກຽດເຊີນ ລປຊ ຮ່ວມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ລປຊປະທັບໃຈຫລາຍຕໍ່ການບັນຍາຍຂອງທ່ານນາງHanh ເຂົ້າໃຈງ່າຍແລະສ້າງແຮງບັນດານໃຈຫລາຍໆຢ່າງໃນຫົວຂໍ້ ງານສຳມະນາກ່ຽວກັບການປັບໂຄງສ້າງຂະບວນການສິນເຊື່ອຄືນໃຫມ່

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags